Blog


Syftet med denna blogg  är faktiskt inte bara att informera om hur vår kvartersutveckling framskrider. På sikt har vi också en ambition att lyfta frågeställningar kopplade till hållbarhet inom boende och byggande som kan bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Vi tror nämligen att detta är ett av de allra bästa sätten att göra skillnad. Att prestigelöst bjuda på sina kunskaper och erfarenheter. Detta är och har varit ett av vårt projekts stora utmaningar - att hitta fakta som stöder en viss lösning. Vi har använt våra miljöcertifieringar som ett guidande ramverk, men inget ramverk kan ge alla svar. Alla projekt har sina egna specifika förutsättningar, och dessa avgör vilka lösningar som gör skillnad på riktigt och faktiskt i realiteten minskar CO2-utsläppen.

Så, med detta sagt, vi kommer här så småningom dela med oss av de analyser och resonemang som har lett fram till de val vi har gjort. För mer information om exempel på hållbara lösningar som vårt kvarteret erbjuder hänvisar vi tillsvidare till säljmaterialet för brf Gourmet, som du finner under fliken ”Bo”.

Ansvarig för bloggen är Ulrika Kågström, övergripande ansvarig för kvartersutvecklingen Greenhouse Sthlm.