Blog


2023.08.18

What is happening on the construction site? This week work began on erecting the frame. We start with the part…


2023.06.01

High ambitions are great, but even better if they lead to something good. Part of our high-ambitions-package for the first…


2023.05.31

We are now preparing for the next step in the development of Greenhouse Sthlm and are filing for building permit…


2023.04.28

We have now created a virtual model of Greenhouse Sthlm’s first housing project brf Gourmet’s 1-room-with-kitchen-apartment, 28 sqm, in Metaverse…


2023.03.24

Last night, Hemnet hosted its awards gala @Guldhemmet at the Eric Ericsson Hall on Skeppsholmen in Stockholm – an annual…


2023.02.24

If you Google the word premium, you get descriptions like “special attention to design, equipment and quality in details,” “premium…


2023.02.10

Finally! It’s now time to start the next step in the construction process. In January, we started the piling work…


2023.02.10

It’s official: Greenhouse Sthlm is one of the finalists in Hemnet’s Guldhemmet awards. Of 350 nominations, our project was nominated…


2023.02.01

A traditional portacabin is often heated with electricity. Presume that there are roughly 40,000 portacabins in Sweden, with an average…


2022.08.31

It’s evident when you walk by: The first phase of the construction project – the ground work – is nearing…


2022.06.28

Energy. A broad and not entirely easy-to-maneuver subject. It takes a large portion of interest as well as time to…


2022.06.15

It’s been almost six months since we launched Brf Gourmet, the first housing phase in the Greenhouse Sthlm development. We…


2022.05.29

Sales are underway according to plan, and it should come as no surprise that the top floor apartments close to…


2022.04.13

Welcome to Greenhouse Sthlm! It’s happening! The day finally came when it was time to put the shovel in the…


2022.01.19

Last night finally came. Greenhouse Sthlm’s first residential phase, Brf Gourmet, was officially launched and sales are set to commence…


2022.01.17

Done! It’s in place. Now our nice little display apartment is in place, making it possible for potential buyers to…


Syftet med denna blogg  är faktiskt inte bara att informera om hur vår kvartersutveckling framskrider. På sikt har vi också en ambition att lyfta frågeställningar kopplade till hållbarhet inom boende och byggande som kan bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Vi tror nämligen att detta är ett av de allra bästa sätten att göra skillnad. Att prestigelöst bjuda på sina kunskaper och erfarenheter. Detta är och har varit ett av vårt projekts stora utmaningar - att hitta fakta som stöder en viss lösning. Vi har använt våra miljöcertifieringar som ett guidande ramverk, men inget ramverk kan ge alla svar. Alla projekt har sina egna specifika förutsättningar, och dessa avgör vilka lösningar som gör skillnad på riktigt och faktiskt i realiteten minskar CO2-utsläppen.

Så, med detta sagt, vi kommer här så småningom dela med oss av de analyser och resonemang som har lett fram till de val vi har gjort. För mer information om exempel på hållbara lösningar som vårt kvarteret erbjuder hänvisar vi tillsvidare till säljmaterialet för brf Gourmet, som du finner under fliken ”Bo”.

Ansvarig för bloggen är Ulrika Kågström, övergripande ansvarig för kvartersutvecklingen Greenhouse Sthlm.