Hållbart, återbrukbart och förnybart 

Vi tror på att man mår bättre av att leva och bo i trähus. Och vi vet att det ger klimatmässiga fördelar jämfört med om vi skulle ha byggt med stål och betong.

Hållbarhet och cirkulära lösningar står i fokus för hela Greenhouse Sthlm. Det gäller både under byggtiden och sen, när projektet är färdigt och blir en del av människors liv på riktigt. 

Greenhouse Sthlm byggs huvudsakligen i trä, FCS-certifierat, från hållbart skogsbruk i Mellansverige. På hustaken finns solcellsanläggningar som minskar energikostnaderna för alla.  

Som en av de första i landet har vi valt att bygga enligt ett ramverk för klimatneutralt byggande. Det innebär att vi följer upp hur mycket CO2 vi bygger in i husen och hur mycket som går åt för att hålla igång dem. Och att vi åtagit oss att återbetala den CO2 som vi trots allt har orsakat när vi byggt husen.

FSC-certifierat innebär att träet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Träet som vi bygger in i kvarteret kommer att fungera som en kolsänka i många år framöver.