Greenhouse Sthlm - Verka

Idag har kvarteret endast en hyresgäst, AB Electrolux, som också äger fastigheten.

Allt eftersom kvarteret utvecklas förutser vi att fler näringsidkare kommer flytta in i kvarteret. Vi kommer särskilt att välkomna aktörer till kvarteret som delar Electrolux engagemang när det gäller hållbarhet och den nödvändiga klimatomställningen och som verkar inom det breda fältet ”Better Living” och ”Better Eating”. 

Första byggetappen längs med Sankt Göransgatan pågår. Denna etapp omfattar en kontorstillbyggnad som bland annat inkluderar en ny huvudentré till Electrolux HK, kontorsytor, restaurang och en pool & fitnessanläggning på översta våningsplanet. På taket finner vi Electrolux brandade solceller. Följ utvecklingen genom att klika på byggets webkamera här

Företag som bestämt sig för att man vill göra det man kan för att bidra till klimatomställingen och till att göra allas våra hem lite bättre. På lång sikt kommer vi verka för att en co-working aktör ska etablera sig i kvarteret. Till att börja med får vi nöja oss med ett "coffice" i kvarteret - ett cafe där man är välkommen att ta sin fika tillsammans med sin laptop (med eller utan annat sällskap!)

Alla som jobbar i kvarteret kommer genom sin anställning att få tillgång till kvarterets breda serviceerbjudande. Exempel på service som kvarteret kommer erbjuda är ett pool- och fitnesscenter, conciergeservice och de gemensamma gårdarna med utomhusgym, utomhuskök, padelbana, odlingslotter och utomhusarbetsplatser. För vissa tjänster och resurser utgår en avgift.

Samarbetspartners

Kvarteret kommer även att ha ett antal samarbetspartners som på olika sätt kommer att bidra till att göra kvarteret och allas vår vardag lite mer hållbar och bättre. Ni finner nedan de företag som antingen redan verkar i kvarteret eller som vi har tagit i hand med för ett kommande samarbete.

Här kommer ni också att finna information om vilka företag som på ett eller annat sätt har varit delaktiga i att göra detta projekt möjligt. Det bygger på samverkan, prestigelöst delande av kunskap och erfarenhet. En ambition om att göra skillnad på riktigt genom att driva utvecklingen inom hållbart byggande, både vad avser arbetssätt och teknik i framkant – med hållbarhet i ett livscykelperspektiv i fokus.

Denna sida kommer att uppdateras löpande med information om vilka företag som tecknar hyresavtal i kvarteret, samarbetspartners och nyckelleverantörer i projektutvecklingen.

Samarbetspartners

Redan i kvarteret:

 • AB Electrolux
 • Stiftelsen Electrolux food foundation
 • Sebastian Gibrand Gastronomi
 • Sunfleet/M – bilpool med 4 poolbilar
 • Securitas – väktare 24/7 på plats
 • Electrolux servicebutik
 • Sodexo

Framtida aktörer/hyresgäster i kvarteret

 • Uppdateras löpande

Projektutveckling

 • Archus
 • Skanska
 • Byggpartner
 • Setra
 • Struktor
 • AG Advokat
 • Hedström & Taube
 • IMEK
 • BTKon
 • ECO -konsult
 • I-loq