Greenhouse Sthlm – Bo

Fullt utvecklat kommer kvarteret Greenhouse Sthlm att innehålla cirka 600 bostäder i olika storlekar och utföranden. Alla utformade och byggda med omtanke och på ett sätt som minskar klimatpåverkan, med en hög grad av resursdelning. Kvartersutvecklingen kommer att ske i etapper, med ambitionen att den ska vara färdigutvecklad senast 2034.

Varför bo här?

Troligen inte bara av en anledning. Och inte heller av samma anledning som grannen. Kvarterets erbjudande är brett. Här ger vi dig några exempel på hur en dag i Greenhouse Sthlm kan se ut!

Brf Gourmet

Brf Gourmet är den första bostadsetappen i kvarteret Greenhouse Sthlm. Brf Gourmet omfattar 114 klimatsmarta och yteffektiva 1:or och 2:or med generösa gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt vardagsrum, kök och lounge med direkt access till kvarterets café och conciergeservice. Bostäderna byggs med målet att erhålla Svanencertifiering. På taket finner vi en takterrass med en bedårande utsikt över hela Stockholm, sedumtak och solceller och solvärmepaneler – och med direkt access till grannhusets pool & fitnesscenter. Inflytt andra kvartalet 2025.

För mer information, se säljmaterial och bostadsväljaren nedan.

Bläddringsbart säljmaterial finner ni på följande länkar:

Vill du ladda ner dokumenten som pdf finner du dem på dessa länkar:

Välkommen på visning! 

> 15 juni kl 11-12

För ytterligare information kontakta vår mäklare direkt.

Johan Lihuvud
0709 45 20 73
johan@nyaboendet.se

Bostadsväljare mot gata

Bostadsväljare mot gård

Greenhouse Sthlm tar form

Mitt i nya Stadshagen skapas omkring 600 nya hem.

Greenhouse Sthlm är ett stort kvarter och det kommer fullt utbyggt att rymma ca 600 bostäder, handel, kontor och förskola.

Utvecklingen är indelad i fem etapper, varav den första etappen - brf Gourmet - nu är påbörjad. Den första etappen innehåller 114 bostäder och kommer att fördelas på 1 - 2 rum och kök om 28 - 65 kvm och sju våningsplan. De beräknas vara inflyttningsklara under andra kvartalet 2025.

Utvecklingen planeras ske under åren 2022 - 2033. Ambitionen är att kvarteret ska vara fullt utvecklat 2034. Nedan finner du information om de etapper som planeras efter brf Gourmet.

Innehåll i kommande planerade etapper

Etapp 2 – Brf Luxbacken - utveckling längs med Kellgrensgatan: 2025 - 2027
Ca 140 lägenheter som innehåller 1 - 7 rok
Ca 1 000 kvm butiker i markplan
Nytt torg i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan – Centrumtorget
Tillbyggnad av kontor om ca 2 000 kvm

Etapp 3 – Brf Luxterrassen - utveckling på terrassen: 2027 - 2029
Ca 200 lägenheter fördelade på 2 - 5 rok
Ny förskola med fyra avdelningar
Ny lekpark
Ny koppling mellan Kellgrensgatan och Sjukhusparken

Etapp 4 – Brf Luxslänten - utveckling längs med Barnstigen: 2029 - 2031
Ca 120 lägenheter längs Barnstigen, 1 - 4 rok
Nya kontor om ca 1 000 kvm
Ny gång- och cykelväg mellan S:t Göransgatan och Sjukhusparken

Etapp 5 – Brf Luxtaket - utveckling ovanpå befintlig kontorsfastighet: 2032 - 2033
Ca 30 lägenheter, merparten stora bostäder med takterrass
Stadsradhus ovanpå befintligt Electrolux-kontor

Med reservation för ändringar. Ovanstående är exempel på vad detaljplanen tillåter.