Nu reser vi stommen!

2023.08.18

Vad händer på bygget? I veckan påbörjades arbetet med att resa stommen. Vi börjar med den del av kontoret som är beläget under brf Gourmet. Vi kommer successivt att arbeta oss norrut, och näst på tur står 9-våningstillbyggnaden och låghusdelen närmast Kellgrensgatan. Montering av stommen planeras pågå fram till nästa vår, mars 2024.