Nu lägger vi grunden!

2023.02.10

Äntligen! Nu är det dags att påbörja nästa steg i byggprocessen. I januari påbörjade vi arbetet med pålningen och nu är även betongteamet på plats. De kommer att köra på sida vid sida under våren och fram till sommaren. När allt detta är klart är det dags att börja resa stommen.

Betong…? Grundläggning görs normalt med betong, som pga en stor del cementinblandning har en relativt hög miljöpåverkan. Cementens CO2 utsläpp kommer från den kemiska reaktionen som sker när kalkstenen upphettas (2/3 av utsläppen) och resten från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1450 grader. Genom att välja Skanska’s gröna betong, där man genom att blanda in en hög andel slagg har kunnat minska andelen cement i betongen, kommer vi att kunna minska CO2 avtrycket från vår byggnation avsevärt – upp mot 50%. Läs gärna mer här.