Koldioxidsnålt – Det nya premium?

2023.02.24

Om man Googlar ordet ”premium” får man beskrivningar som ”extra omsorg om design, utrustning och detaljkvalitet”, ”premium handlar om status” eller ”premium handlar mer om en känsla, där känslan gör att man är beredd att betala ett premiumpris för en produkt”.

Greenhouse Sthlms koncept utgår från att premiumkänslan inte längre ”bara” handlar om pris, status, design, funktion och kvalitet, utan även om insikten att produkten är skapad på ett ansvarsfullt och klimatsmart sätt. Vår ambition är att förstå och anpassa bostadsbyggandet till en verklighet där bostadens och boendets CO2 avtryck måste sänkas.

Diskussioner om vad en bostadsköpare förväntar sig av en nyproducerad lägenhet har tagit stor plats. Likaså frågan: Vad uppfattas som premium och inte? Det har handlat om golvvärme i badrummet, möjligheten att reglera klimatet i bostaden, takhöjd, synliga träväggar eller tillgång till pool och härliga gröna innergårdar i kvarteret. Här nedan delar vi med oss av några exempel på hur vi har tänkt.

 

Takhöjden

Takhöjden i våra lägenheter är 2.4 m, något lägre än de 2.5 m som ofta är standard i nyproducerade lägenheter. Eftersom detaljplanen sätter en tydlig gräns för hur hög byggnaden får vara och eftersom vi ville bygga i trä stod vi inför ett val: För att möta kravet på totalhöjd var vi antingen tvungna att ta bort ett våningsplan eller överge tanken på att bygga i trä. Vi valde här en takhöjd på 2.4 m och bygga i trä. Det blir mer fördelaktigt både ekonomiskt och klimatmässigt, och betyder också att den CO2 tunga grundläggningen kan slås ut på ett större antal kvadratmeter. I visningslägenheten kan du själv skapa dig en uppfattning hur höjden påverkar premiumkänslan.

 

Klimatstyrning

Nästa frågeställning handlade om klimatstyrning – och då inte bara uppvärmning utan också möjlighet till kyla. Eftersom det inte fanns tillräckligt med utrymme i golvet för att installera vattenburen värme och kyla började vi snegla på en relativt ny lösning som innebär att man värmer och kyler bostaden via luften med små lokala ventilationsaggregat. Detta är relativt vanligt i kontor, men än så länge inte i bostäder. Man styr klimatet via en kontrollpanel i lägenheten eller via en app, vilket gör att man kan minska mängden frisk luft när man ändå inte är hemma. Detta innebär att mängden luft som värms upp eller kyls ned kan reduceras, vilket i sin tur minskar den totala energiförbrukningen. Det innebar också att vi slapp installera radiatorer framför de generösa fönsterpartierna som går från golv till tak, något som också är viktigt för premiumkänslan.

 

Varför synliga väggar i trä?

Två skäl. Tillverkning av gips innebär stora CO2 utsläpp och all gips som byggs in i ett hus ökar klimatavtrycket. Dock är det ju så att vi är vana vid gips i våra bostäder, både i tak och i väggar. Det är ett bra material att måla eller tapetsera på och det är beständigt i formen över tid. Ibland är det också nödvändigt med gips, antingen på grund av brandskydd eller akustikkrav. I brf Gourmet har vi valt att ha gips enbart i taken och på de väggar som är brandcellsgräns eller där gipset behövs av akustikskäl. Övriga väggar är i synligt trä.

Trä är till att börja med ett levande material. Det betyder att det absorberar eller ger ifrån sig fukt, beroende på luftfuktigheten. Detta kan orsaka sprickor i träet vilket gör att det sällan blir bra att tapetsera på en trävägg. Vill man måla eller tapetsera sina väggar så att det blir snyggt får man sätta gips och spackla först. I brf Gourmet har vi valt träväggar som vitlaserats. Här ställs premium som vi är vana vid att uppleva den, i vackra och omsorgsfullt målade eller snyggt tapetserade väggar, mot den sköna känslan av det naturliga och levande materialet, som dessutom hjälper till att skapa en bra luftfuktighet i rummet. För oss är träväggar verkligen premium – och de gör skillnad klimatmässigt, i dubbel bemärkelse!

 

Golvvärme i badrummet?

Efter mycket diskussion kom vi fram till att vi tror att de som köper en lägenhet i just brf Gourmet kommer värdera den totala besparingen i CO2 (inbyggt CO2 likväl som energiförbrukning) högre än känslan av att sätta ner fötterna på ett varmt golv. Därför bygger vi badrummen utan golvvärme. (Och ja, alla inflyttade kommer att få en badrumsmatta i inflyttningspresent!)

 

Grön innergård

Tillgång till och utsikt över en privat gemensam grön innergård är en viktig del av den totala premiumkänslan. Dessutom mår man bra av att vistas i grönskande miljöer. Samtidigt brukar det vara svårt att räkna hem en investering i en grön innergård på en byggnads tak. I vårt kvarter kommer kostnaden per individ som kommer att ha tillgång till gårdarna vara låg. Och en innergård ger inte bara rekreation, den ger också skugga, och jorden hjälper till att fördröja regnvattnets färd mot stadens dagvattensystem (och minskar på så vis risken för översvämmade gator och källare vid skyfall). Träden och växterna som växer på gården tar upp CO2 och bidrar till biologisk mångfald och skapar hem för vårt kvarters minsta invånare, insekterna, bina och fåglarna. I samband med att gårdarna anläggs kommer taken att tilläggsisoleras vilket kommer förbättra kontorsfastighetens energiprestanda, och minska dess klimatavtryck. Beslutet att vi skulle ha härliga gröna innergårdar i Greenhouse Sthlm var lätt att ta. Att dricka sitt morgonkaffe på balkongen med kvittrande fåglar i  bakgrunden är definitivt premiumkänsla.

 

Men poolen då?

Att en pool bidrar till premiumkänslan håller nog de flesta med om, men hör den verkligen hemma i ett kvarter med höga miljöambitioner? Vi har gjort vår hemläxa och knådat frågan, men analysen är komplex. Det beror på hur den används, vattentemperatur, rening etcetera. Vi landade i att uppvärmningen av poolen sommartid när fjärrvärmen inte krävs för att värma upp lägenheterna är ett mindre problem. Samtidigt har vi gjort det enkelt att styrningsmässigt minska uppvärmningen av poolen under de kallaste dagarna på vintern då fjärrvärme och elsystemen är som mest ansträngda. Och kanske kan man tänja på tanken: Skulle det kunna vara så att tillgången till det där lilla extra – en skön pool med möjlighet att avnjuta solnedgången över stan från första parkett och en fantastisk restaurang en trappa ned –  skulle kunna bidra till att minska klimatavtrycket någon annanstans, tex genom att en flygresa som kan ”kosta” upp till 1 miljon ton CO2 inte blir av?

 

”Affordable” premium – ett kvarter i symbios

En unik förutsättning för Greenhouse Sthlm är, på grund av kvarterets blandade innehåll, att kvadratmetrarna har förutsättningar att nyttjas på ett effektivt sätt både sett över dygnet, vardag som helg, och även över året. Kvarteret förutsätter ett ömsesidigt givande och tagande, till nytta för alla som lever och verkar i kvarteret. Och när tillräckligt många delar på vad som vanligtvis uppfattas som ”premium”, som tillgång till pool och bastu med fantastisk utsikt över stan, eller att bo vägg i vägg med en restaurang som sticker ut med sitt erbjudande, kan kostnaden bli hanterlig. Detta har vi i Greenhouse Sthlm valt att benämna ”affordable” premium (nope, vi har inte ännu hittat någon bra översättning på svenska).

På somrarna, när kontorsverksamheten går ner på halvfart, och på kvällar och helger, är det främst de boende som disponerar de gröna innergårdarna och övriga delade resurser, och på vardagarna, när många av de boende åker till sina respektive jobb och kanske studier (de som inte väljer att jobba ifrån kvarterets ”coffice”) är det de som jobbar i kvarteret som tar mest plats.

Vi kommer också erbjuda en lägenhetsuthyrningsservice som kommer gynna både de boende och kontorsverksamheten. Det finns, såvitt vi vet, inget bra referenscase, men vi utgår från att kontorsverksamheten har ett grundbehov av hotellövernattningar för sina gäster och att en del av dessa kommer kunna bo inom Greenhouse Sthlm om någon av de boende är intresserad av att hyra ut sin lägenhet. I brf Gourmets stadgar står inskrivet att man har rätt att hyra ut sin lägenhet upp till 90 dagar per år och vi gör det enkelt genom att erbjuda en uthyrningsservice.

 

Vad är premium för dig?

Vilken känsla vårt boende och de erbjudanden som kvarteret kommer erbjuda kommer väcka överlåter vi till alla som kommer uppleva Greenhouse Sthlm. Men, det är vår tro och förhoppning att känslan av ”affordable premium” kommer vara en del. Vår ambition har varit att skapa förutsättningar för att fler ska få känna att man har tillgång till ett boende med tydliga inslag av premium, som även inkluderar den sköna känslan av att veta att boendets totala klimatavtryck är lite mindre.

 

Så tänker vi!

 

Om du har några frågor och funderingar kring detta, tveka inte att skicka oss ett mejl: greenhousesthlm@electrolux.com.

 

Ulrika Kågström, AB Electrolux, övergripande ansvarig för Greenhouse Sthlm fastighetsutveckling

Rasmus Olsen Falk, Hedström & Taube, ansvarig konsult för miljöcertifieringar och koldioxidberäkningar i projektet