Kellgrensgatan – here we go!

2023.05.30

Nu förbereder vi oss inför nästa steg i utvecklingen av Greenhouse Sthlm och skickar in bygglov för nästa byggetapp längs med Kellgrensgatan.

Bygglovet omfattar ett nytt torg – Centrumtorget – och ca 2,000 kvm kontorstillbyggnad, bostäder, butiker i markplan (inkl en planerad vinkällare) och grön innergård på befintlig byggnad’s tak.

Vi har utgått från samma tänk och höga miljöambitioner som i första byggetappen längs med S:t Göransgatan, inklusive ett CO2 snålt byggande där vi bygger huvudsakligen i trä. Och bostäderna kommer naturligtvis att få tillgång till kvarterets generösa serviceutbud – bland annat gemensamma gårdar på taken, pool & gym, odlingslotter, utomhusgym, padelbana och consiergeservice.

Vad säger arkitekten?

”Vi skapar här ett vackert och levande stads- och gaturum med fyra nya byggnader i åtta till tio våningar och med generös förgårdsmark i direkt anslutning till Kellgrensgatans trottoar där gröna planteringar och grupper av sittbänkar ramar in entréytor till kontor, bostäder och butiker.”, säger Johnnie Pettersson, Arkitekt och uppdragsansvarig på Archus.

Johnnie fortsätter: ”Bakom fasaderna skymtar vi Electrolux verksamhet och kockarnas arbete i utbildningsköken – och en trappa ner – kvarterets vinkällare. De nya husen följer gatans topografi i en stegvis rörelse upp från Warfvinges väg mot S:t Göransgatan och det nya torget – Centrumtorget. Samtliga byggnader har fasader i tegel – planen är återbrukat tegel – med accenter i trä, ett varmt och taktilt material. De fyra byggnaderna uttrycker sin individualitet genom olika kulörer och plastik. Pulserande fasader i djup, burspråk, balkonger och fönster-grupperingar uppmanar med sina lekfulla kompositioner gatans flanörer till dialog. Skalan i kulör går från substantiellt mörkt som mothåll nere i backen till ljust uppe vid torget där gaturummet öppnar upp sig. Här möter det mustigt vita niovåningarshuset kontoret i två våningsplan med sitt varma brunröda tegel och den nya gårdsterrassens prunkande grönska – en gård som är anlagd med omtanke om både miljö, klimat och kvarterets alla invånare.”

Byggstart för denna etapp är planerad till 2025 eller när marknadsförutsättningarna är de rätta

På startsidan går det att registrera sitt tidiga intresse för en bostad i denna etapp. I dagsläget är tidpunkt för säljstart ej bestämd.

 

Bilder, se länkarna nedan:

Vy mot kvarteret från korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan  (dag)

Vy mot kvarteret från korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan  (kväll, se även bild nedan)

Vy från gården mot väst (dag)

Vy från Warvinges väg upp mot S:t Göransgatan (kväll)

Vy från t-baneuppgången ner mot Lindhagensgatan

 

Bilder: Archus