Tema: Byggbodar

2023.01.25

En traditionell byggbod värms ofta med el. Ponera att vi har ca 40,000 byggbodar i Sverige, med en genomsnittlig förbrukning per byggbod om ca 6,000 kWh/år* – då pratar vi om relativt stor förbrukning på landsnivå, upp mot 0,2 TWh per år. Ett mycket bra exempel där principen ”många bäckar små” är applicerbar.

I ett av blogginläggen förra året ”Tema energi” berättade vi lite om tänket bakom energistrategin i Greenhouse Sthlm. Vi tittar inte bara på energiförbrukningen, men lika viktigt är det att förstå skillnaden mellan högvärdig och lågvärdig energi, samt när i tiden energin förbrukas – om man även vill göra skillnad när det gäller CO2 utsläppen. Sedan detta blogginlägg publicerades har frågan fått mycket uppmärksamhet i media, både vad gäller tillgång på el, risk för oplanerad elbrist och även priset på el.

Det var detta som var utgångspunkten när vi skulle ta beslut om de 18 bodar som nu uppförs i kvarteret Greenhouse Sthlm.

Efter en del räknande fram och tillbaka, där vi testade ett antal olika scenarier rörande elpriset, kom vi fram till att de tillkommande kostnaderna för att utrusta bodarna med vattenburen värme från stamfastigheten, som är ansluten till fjärrvärmenätet, samt varmvatten, gick att räkna hem. Energimässigt kommer de ombyggda byggbodarna att dra ca 2,900 kWh per år, varav ca 60% fjärrvärme och resterande 40% avser elförbrukning för datorer, laga mat, koka kaffe, torka kläder etc.).

Nu är arbetet i full gång och 18 lågenergibodar håller nu på att installeras i kvarteret. Byggarbetsplatsens energiförbrukning kommer mätas och följas upp under produktionstiden. Tack Wangeskog Hyrcenter för att ni med era högt ställda mål vad gäller klimatsmarta lösningar, erfarenhet och kunskap hjälpte oss att få till detta!

Summa summarum:

  • Lägre energiförbrukning än genomsnittet – check
  • Vi använder lågvärdig energi till att både värma upp vatten och för att värma bodarna – check
  • Vi belastar inte elsystemet mer än nödvändigt och bidrar på så sätt till att både hålla nere elpriset och minska risken för elbrist – check
  • Klimatsmart – check

Med medvetna beslut kan vi tillsammans absolut göra skillnad!

*Genomsnittet är bedömt och utgår från ett antagande att genomsnittet ligger någonstans emellan äldre icke energieffektiva bodar och nyare, mer energieffektiva bodar (siffror hämtade från Svensk Byggtjänst informationsskrift).